در قانون کار و مقررات مشمولین، مقرراتی وجود دارد که مالیات حقوق و بیمه مشمولین را تنظیم می‌کند. این مسائل حائز اهمیت بسیاری برای کسب‌وکارها هستند، زیرا نقض آنها می‌تواند به مشکلات مالی و حقوقی منجر شود. در این دسته از مطالب آریا حساب، به موضوع مالیات حقوق و بیمه مشمولین قانون کار می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی برای کسب‌وکارها ارائه می نماییم.

فهرست