دعوت به همکاری

شرکت آریا سپهر زنده رود، برای تکمیل کادر مالی خود از افراد دانش آموخته ی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دعوت به همکاری مینماید. متقاضیان واجد شرایط نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند.

فهرست