معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی

  1. خانه
  2. تازه های حسابداری
  3. معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی

معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی

طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ، متضمن بر رأی آن هیأت مبنی بر باطل کردن بندهای (۲) و (۳) نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا ارسال نمود.

متن دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم درمانی به شرح زیر است:

” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ اعلام کرده است: طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. با توجه به اینکه در سطر پایانی بخشنامه پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل آن از قانون خارج شده است، لذا این قسمت با قانون مغایرت دارد و تصویب آن از اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ باطل می‌شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی موافقت نموده و اعلام کرده که:

« رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور به علت عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود، صادر می‌شود.

با توجه به اینکه از زمان صدور تا اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حکمفرما بوده و در این دوره، خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است. طبق حکم مقرر در بند (۱) نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی که مطابق آن اگر حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰ – ۱۳۹۶/۰۷/۰۳) تمامی مراحل قانونی انجام شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی عدالت اداری، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمی‌شود. ولی احکام بیان شده در بندهای (۲) و (۳) این نامه که طبق آن مقرر شده اگر مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته و پرونده در جریان باشد، استناد بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰ – ۱۳۹۶/۰۷/۰۳) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادر شده با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در زمان ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ الی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض می‌باشد

و این شرکت‌ها می‌توانند طبق مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مربوطه از بیمه‌گذاران خود اقدام نمایند و بیمه‌گذاران هم اگر بیمه‌نامه‌های ذکر شده را از منابع خود و نه از حقوق پرسنل پرداخت نمایند، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار آنان محسوب می‌شود و از آن جهت که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را در مورد پرونده‌های مالیاتی در زمان دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده با وجود اینکه گرفتن مالیات بر ارزش افزوده زمان ارائه خدمات باید انجام شود، و طبق حکم مقرر در ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: « مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.»

چون شرکت‌های بیمه‌گر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی ایصال کنند، لذا این تکلیف در بندهای (۲) و (۳) نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های بیمه‌گر مالایطاق خواهد بود و بنابراین این بندها مغایر با ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و طبق بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

طبق مفاد رأی ذکر شده، با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ که حکم به عدم تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره به موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نموده و این حکم تا زمان صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت داشته، لذا مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره که در زمان ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ الی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰صادر شده‌اند، موضوعیت ندارد.

 

معافیت دارو و لوازم مصرفی

معافیت دارو

 

در صورت نیاز به مشاوره با ما از طریق  شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ در ارتباط باشید.

میزان معافیت مالیاتی سالیانه سال ۱۴۰۱
معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه کمتر از ۱ میلیارد ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

فهرست